• امنیت مهمترین قانون زندگی است
 • رزومه ارتباط نماگستر

خط e1 مخابرات

خانه خط e1 مخابرات

خط e1 مخابرات

خط e1 مخابرات

خط E1 بستر فیزیکی که جهت اتصال تجهیزات متقاضیان، به شبکه مخابراتی واگذار می گردد، هر لینک امکان برقراری همزمان ۳۰ مکالمه را معادل با ۳۰ خط تلفن فراهم می آورد.

خط E1 و تعداد لینک مورد نیاز به میزان ترافیک و تعداد تماسهای متقاضیان بستگی دارد.

 

کاربری سرویس/محصول

  1. نیاز مشترکینی که از تعداد تماس های زیادی برخوردار هستند را با امکان تبدیل یک خط به ۳۰ خط برآورده می سازد.
  2. مشترکینی که نیاز به راه اندازی یک مرکز تماس و راه یابی یک کد واحد سراسری دارند را پاسخ می دهد.
  3. مشتمل بر طیف وسیعی از مشترکین اعم از موسسات و سازمانهای خدماتی دولتی و غیر دولتی مانند بیمارستانها، کتابخانه ها، شرکت های ارزش افزوده و غیره می باشد.

بستر فیزیکی که جهت اتصال تجهیزات متقاضیان به شبکه مخابراتی واگذار می گردد، هر لینک امکان برقراری همزمان ۳۰ مکالمه را معادل با ۳۰ خط تلفن فراهم می آورد و تعداد لینک مورد نیاز به میزان ترافیک و تعداد تماسهای متقاضیان بستگی دارد.

 • لینک PRA-PABX : جهت اتصال تجهیزات سیستمهای سانترال (PABX) و یا سیستم پاسخگویی متقاضیان واگذار می گردد.
 • لینک PRA-ISP : جهت اتصال متقاضیانی که امکان استفاده از اینترنت را برای مشترکین فراهم می سازد واگذار می گردد.
 • لینک PRA-PRM : جهت اتصال متقاضیانی که سرویس اینترنتی و یا مشاوره تلفنی را از طریق شبکه هوشمند شرکت مخابرات ایران به مشترکین فراهم می آورد واگذار می گردد.

 

تجهیزات موردنیاز
 • ۲ دستگاه مودم G.

 

جهت خرید خط e1 مخابرات و راه اندازی خط e1 مخابرات با ما تماس بگیرید

تماس با ما

جهت دریافت دیگر مقالات معرفی خطوط 4 رقمی و 5 رقمی و راه اندازی SIP Trunk و معرفی خط e1 بر روی لینک زیر کلیک کنید .

منبع :مخابرات ایران