• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

چرا دوربین های مداربسته به سرقت میروند

خانه چرا دوربین های مداربسته به سرقت میروند

چرا دوربین های مداربسته به سرقت میروند

چرا دوربین های مداربسته به سرقت میروند

چرا دوربین های مداربسته به سرقت میروند آیا شماهم شاهد این کار بوده ایدکه وقتی یک دوربین مداربسته ازشخصی به سرقت میرود چه بلای برسرمال ویا حتی جان آنها خواهد آمد؟

اگر به دوربین های که تو سطح شهر یا هر جای دیگری نصب شده اندنگاهی بیندازید متوجه خواهید شد که اگر این دوربین ها مورد امنیت قرار نگرفته باشند احتمال سرقت برای آنها وجود دارد.

احتمال این را شنیده اید که دوربین های دربعضی از مکانها به سرقت رفتند.چون این به خاطر ایمنی نکردن دوربین است که باعث دزدیده شدن آن میشود.

اما چرا چنین اتفاقی می افتد؟

 

به خاطر عدم ایمنی دوربین باعث به سرقت رفتن آن میشود.

 

بعضی از دوستان نصاب یا شرکت های نصب دوربین مداربسته یاایمنی کردن دوربین را نمیدانند ویا اینکه اصلا حوصله انجام این کار را ندارندویا اینکه بعضی از مشتریان نمیخواهند برای این کار هزینه کنند

به هر حال نگران نباشید اگر هیچی از ایمنی کردن دوربین نمیدانید دراینجا به چند موردی که خودمان در کارمان انجام میدهیم به شما آموزش میدهیم تا در پروژهایتان از این موارد برای ایمنی کردن دوربین ویا دستگاه dvrویاnvrاستفاده کنید.

دوست عزیز این موارد به غیر از ایمنی کردن دوربین برای شما یک منبع درآمدی هم خواهد بود.ودرپروژه ای که به غیر از نصب دوربین از کارهای متفرقه هم میتوانیدپول دربیاورید.

این موارد چه میباشند؟

1-وصل کردن دوربین های مداربسته به سیستم ضد سرقت(دزدگیراماکن)

البته قبل از اینکه چنین کاری انجام دهید،اول بایدچنین پیشنهاد به مشتریتان بدهید واو قبول کند.

برای وصل کردن سیستم دزدگیر به دوربین مداربسته به این صورت عمل میکنید:

ابتدا قبل از اینکه سیم کشی دوربین ها را انجام دهید،به همراه سیم دوربین ها سیم دزدگیر را هم بکشید.

سیم دزدگیر سیم دوزوج ویا سه زوج مخابراتی میباشد.

بعد از اینکه این سیمی که به همراه سیمهای دوربین کشیده اید به یکی از زون های دستگاه دزدگیر ببندیدکه بهتراست به زون24ساعته ببندید تا به طور دایم فعال باشد.

 

حالا سیم دزدگیر را چطو به دوربین مداربسته وصل کنید؟؟

وقتی که میخواهید دوربین رابه دیوار ویا هرجای دیگری نصب کنید درپشت دوربین یک کلید سلکتور کوچک بزارید واین سیم را به کلید ببندید.

کلید سلکتور را به این خاطر میبندیم که وقتی شخصی خواست دوربین را باز کند آن کلید عمل کرده وباعث به صدا درآمدن آژیر میشود.

اگر از کلید استفاده نمیکنید بهتر سیم دزدگیر دا در داخل یکی از جا پیچی های دوربین ببندید تا شخصی که خواست دوربین را باز کند باعث پاره شدن سیم شود وآژیر به صدا دربیاد.

2-قراردادن دوربین داخل یک قوطی فلزی

میتوانید برروی دوربین هم قطر آن یک قوطی فلزی جوش دهیدیا اینکه اگر جای برای جوش نیست آن را پیچ کنید..

برای نصب قوطی برروی دوربین به این صورت عمل میکنید:

این مرحله بعد از نصب دوربین درمکان مورد نظر انجام میشود.

ابتدا بامتر طول وقطر دوربین را اندازه بگیریدوسپس به مغازه آهن فروشی میرویدوهمان اندازه ای که گرفتید یک عددقوطی تهیه نماییدالبته چندتا تسمه آهنی کوچک هم بخرید چون نیاز میشود.

البته برای این کار باید جوشکاری بلد باشید که اگر بلد نیستید یک جوشکار با خوتان ببریدطبق دستوری که به او میدهید این کار را برایتان انجام میدهد.

اگردوربین را جایی نصب کردیدبرروی آهن یا جای فلزی باشدو به صورت مستقیم نصب شده، قوطی را داخل دوربین قرار دهید وبه پایه فلزی جوش دهیداگردوربین  به دیوار نصب شده قوطی را به دیوار پیچ کنید.

واگر دوربین به صورت کج وعروبی نصب شده چه کاری باید انجام دهیم؟

باید قوطی را هم به صورت عروبی جوش دهیم(هم جهت با خود دوربین)

به اینصورت که قوطی را داخل دوربین کرده وتا جای که داخل میرود اندازه گیری میکنیم وبعد از آنجای که اندازه گیری شده با سنگ فرز برش میدهیم.

وبعد قسمت بعدی را از ته دوربین دوباره اندازه میگیرم وآن را برش میدهیم وهم جهت دوربین در می آوریم.

وقتی قوطی ها را درست کردیم اول قسمت ته را جا میزنیم وبعد قسمت جلو را،واین دوتا را باهم جوش میدهیم وبعد قطی را به آهنی که دوربین برروی آن نصب است جوش میدهیم اگر آهن نبود به دیوار پیچ میکنیم.

3-دوربین ها رادردیدهمدیگر نصب کنید.

از این روش هم میتوانید جهت جلوگیری از سرقت شدن استفاده نمایید.

مثلا اگر دوربینی که درطرف راست نصب کردید دقیقا یک دوربینی دیگر هم درطرف چپ روبه روی آن نصب کنیدتا دوتا دوربین کاملا در دید همدیگر باشند.

 

((این موارد که گفته شد مربوط به ایمنی کردن دوربین های مداربسته بود وحالا راههای برای ایمنی کردن دستگاهdvrمیپردازیم.)))

 

چگونه از سرقت دستگاهdvrویاnvrجلوگیری کنیم.

1-قراردادن دستگاه در داخل جعبه های فلزی محکم.

این جعبه ها را میتوانید خودتان درست کنید ویا اینکه به صورت آماده در بازار تهیه کنید پیشنهاد میکنم اگر جوشکاری بلد هستید خودتان درست کنید که درست کردن آن بسیار ساده است.

جعبه را به دیوار قسمت بالا نصب کنیدویا در جای که امنیت کامل دارد قرار میدهیدوبعد دستگاهdvr را درداخل این جعبه قرارمیدهید ودرب آن را قفل مینمایید.

 

2-قراردادن دستگاه در داخل سقف های کاذب

بعضی از ساختمانها دارای سقف کاذب هستند که میتوان دستگاه را درداخل سقف گذاشت.

 

3-قراردادن دستگاه درداخل کمد

اگردرداخل خانه های مسکونی دوربین نصب کردید میتوانید برای امنیت بیشتر دستگاه آن را درداخل کمد لباسی قراردهید،اصولا بالای اکثر کمدها یک فضای خالی هست که میتوان دستگاه را درآنجا قرارداد.

 

4-نصب چشمی دزدگیرروبه روی دستگاهdvr and nvr

میتوانید برای ایمنی بیشتر یک عددسنسور دزدگیر درجای که دستگاه قرار دارد نصب کنیدووقتی که از آن مکان خارج شدید ودزدگیر را فعال کردید سنسور باعث محافظت از دستگاه ضبط کن دوربین ها میشود.

 

از این مواردی که لحاظ شد برای امنیت سیستم مداربسته میتوان استفاده کرد.ودوربین ها را تاحد ممکن از دست سارقان درامان گذاشت.

آیا به نظر شما راههای دیگری هم برای امنیت دوربین های مداربسته وجود دارد،درپایین بنویسد.

منبع : سایت ابرالکترونیک