• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

تنظیمات DISA سانترال با کامپیوتر

خانه تنظیمات DISA سانترال با کامپیوتر

تنظیمات DISA سانترال با کامپیوتر

تنظیمات DISA سانترال با کامپیوتر

تنظیمات DISA سانترال با کامپیوتر شامل تنظیمات سطح امنیت DISA ،زمان پاسخ گویی دیزا به تماس های وارده، فعال بودن کدهای وصل به داخلی ها و … می باشد این تنظیمات در سانترال برای پاسخگویی منشی تلفنی

تنظیمات DISA سانترال با کامپیوتر شامل تنظیمات سطح امنیت DISA ،زمان پاسخ گویی دیزا به تماس های وارده، فعال بودن کدهای وصل به داخلی ها و … می باشد این تنظیمات در سانترال پاناسونیک برای پاسخگویی منشی تلفنی و نحوه کار آن صورت می پذیرد.
 
تنظیمات DISA سانترال با کامپیوتر منو Automated attendant
Automated attendant >> DISAincoming call dial mode         
Without AA: غیر فعال کردن
With AA: فعال سازی کدهای سیستم دیزا
DISAAA wait time(s): بعد از چند ثانیه بعد از فشار دادن داخلی ارتباط برقرار شود.
:AAtableتعریف کدهای وصل به سیستم دیزا را برای ارتباط با داخلی ها و گروه ها که با فشردن دکمه 0 تا 9 این کار امکان پذیر است و زیر شاخه دادن به هر دکمه
 

تنظیمات DISA سانترال با کامپیوتر منو Settings
منوی DISA شماره 2:Settings >> security     
Disa security mode:: سطح امنیت دیزا
Code length (digits) Disa security: تعداد ارقام کدهای امنیت
Disa tone after security code: اعلام صحیح بودن کد امنیتی
منوی DISA شماره 2:Settings >>Timers     
Disa delayedanswer time(s): بعد از چه مدتی دیزا فعال و پیغام پخش شود .
Disa wait time after OGM(S): پس از چند ثانیه پس از پخش پیغام شماره داخلی را بتواند بگیرد و در غیر این صورت به اپراتور متصل شود.
Disa ring time before intercept(s): بعد از چندثانیه هنگام عدم پاسخگویی سیستم عملکرد تعریف شده را داشته باشد.
Disa ring time after internal disa(s): بعد از چند ثانیه دوباره به داخلی بعدی وصل شود.
Intercept time for internal disa(s): در صورت استفاده از کارت دیزا به داخلی متصل شود .
Disa (BV)OGM mute time(s): زمان اتصال تا پخش پیغام
منوی DISA شماره 2:Settings >> Mode     
Disa busy mode: نحوه عملکرد سیستم وقتی تلفن ها اشغال باشد.
مستطیل دوم : پخش پیغام در هنگام اشغال  داخلی مورد نظر
مستطیل سوم :disa intercept mode :نحوه عملکرد سیستم وقتی داخلی موزد نظر قادر به پاسخگویی نیست .
مستطیل چهارم :disa no dial mode :نحوه عملکرد سیستم وقتی هیچ دکمه ای برای برقراری تماس با داخلی ها فشرده نشود.
منوی DISA شماره 2:Settings >> fax and tone     
Fax connection: اتوماتیک کردن روی جکی که فکس متصل است .
Fax tone detection: شناسایی قابلیت تشخیص فکس در صورت وجود کارت دیزا
Disa ringback tone: زمانی که شماره داخلی در سیستم دیزا فشرده می شودچه نوع موزیک یا صدایی برای فرد تماس گیرنده پخش شود.
تنظیمات DISA سانترال با کامپیوتر incoming permission        
جدول >> فعال یا عدم فعال بودن داخلی در هنگام کار با سیستم دیزا

دیگر مقالات ما را هم دنبال کنید :

برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر
سانترال پاناسونیک

ارائه خطوط اینترنتی بدون محدودیت مکان

پانا پیام نرم افزار گزارشات سانترال پاناسونیک

سانترال پاناسونیک KX-NS500
لینک کردن دو دستگاه سانترال پاناسونیک توسط کارت PRI
منبع : آموزشگاه فن آموزان