• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

بررسی دیتا شیت دستگاه ان وی ار

خانه بررسی دیتا شیت دستگاه ان وی ار

بررسی دیتا شیت دستگاه ان وی ار

بررسی دیتا شیت دستگاه ان وی ار

در این مقاله که بخشی از کتاب سیستم های دوربین مداربسته جلد دوم میباشد به بررسی برخی از موارد دیتا شیت دستگاه ان وی ار و برخی سوال های دیگر در مورد دوربین مداربسته خواهد پرداخت

اما اصطلاحی غریبه در بین اهالی صنف ما که بسیار مهم هست،) Codecکدک) هست. فرآیندی که در بین دوربین مداربسته و دستگاه ضبط کننده NVR یا  DVR اتفاق میافتد.

کدک مجموع دو عمل هست:
فرآیند انکد یا رمزگذاری در داخل دوربین صورت میگیرد.این فرآیند ) A/Dبخوانید Aتو(D نام دارد؛ که سیگنال آنالوگ به دیجیتال تبدیل میشود. فرآیند دکد یا رمزگشایی در داخل دستگاه ضبط کننده DVR یا  NVRصورت میگیرد. این فرآیند ) D/Aبخوانید Dبه (Aنام دارد که سیگنال دیجیتالی به آنالوگ تبدیل میشود


توضیحی بیشتر در مورد این واژگان پرکاربرد:
فرض کنید مانند تصویر زیر بین دو نفر (دستگاه  NVR و دوربین ( IPاطلاعاتی ردوبدل میشود. اطلاعات از مغز شخص A  (دوربین (IPبه زبان او جاری میشود، این اطلاعات از طریق بستر انتقالی (در مورد این بستر مفصلاً در کتاب سیستمهای دوربین مداربسته حرف زدهام( به شخص   B (دستگاه NVR ( منتقل میشود. ابتدا این اطلاعات توسط گوش شخص گرفته میشود و توسط مغز او پردازش میشود. این فرآیند پردازشی به نام کدینگ تعریف میشود

حال سری به دیتا شیت دستگاه ان وی ار بزنیم و ببینیم دکدینگ را به چه صورت تعریف میکنند

.

در دیتا شیت یک دستگاه NVR عبارت بالا نوشته شده است، باهم بررسی کنیم که این نوشته به چه معناست. بعد از تولید فایل آماده برای ارسال در دوربین مداربسته و انکودینگ آن، دستگاه فایل را دریافت میکند و آن را ذخیره میکند. در هنگام playbackگرفتن از یک دستگاه و انجام عملیات بازپخش این گزینه مشخص کننده ی اصلی است.بیایید و این را باهم تحلیل کنیم:
در دستگاه NVR برخلاف دستگاههای AHD/HDCVI/HDTVIکه ما به تعداد کانالهای پشت دستگاه میتوانستیم همزمان عملیات (  (playbackبازپخش را انجام دهیم، در اینجا نباید انتظار بازپخش تصاویر بهصورت همزمان و به تعداد 32کانال را داشته باشیم. چراکه طبق این دیتا شیت درصورتیکه ما به این دستگاه دوربین IPبارزولوشن K4وصل کرده باشیم، همزمان فقط باید انتظار ۴کانال playbackرا داشته باشیم، حالا اگر دوربین ۴مگا پیکسلی میخواهم بازپخش ببینم به طور همزمان باید انتظار ۸کانال همزمان را داشته باشم و همانطور که نوشته شده است درصورتیکه ما دوربین 1080Pداشته باشیم، انتظار تا ۱۱کانال بازپخش همزمان را باید داشته باشیم.
این فرآیند کاملاً وابسته به قدرت دستگاه است، قدرت دستگاه رابطه مستقیمی با CPUدستگاه دارد، یعنی هر چه قدر CPU دستگاه قویتر باشد تعداد کانالهایی که قرار است بازپخش را همزمان نشان دهد، بیشتر است. از این نکته فوق العاده مهم میتوان در مقایسه دو دستگاه برفرض ۳۲کانالی NVR ازدو برند متفاوت به جهت بررسی قدرت بیشترآن دو، استفاده کرد.
نکته مهم سیستم های دوربین مداربسته
گاهی اوقات دوستانی از من میپرسند که روی مانیتور آنها در هنگام playback ارور max decode abilityمشاهده میکنند. علت چیست؟
این خطابه معنای این است که این دستگاه توانایی پردازش این تعداد کانال بهطور همزمان در هنگام  playbackرا ندارد
و باید تعداد کانالهای بازپخش همزمان را کمتر کنید. دقت کنید فقط در هنگام .playback
دستگاهی که در تصویر liveروی مانیتور هم این ارور را بدهد، مشکل دارد و بهتر است با گارانتی آن دستگاه تماس
بگیری

منبع : کتاب سیستم های دوربین مداربسته جلد دوم  مدرس : شرکت کنترل صنعتی میهن مامطیر

مطالب مرتبط :