• رزومه ارتباط نماگستر

انواع تجهیزات Passive

خانه انواع تجهیزات Passive

انواع تجهیزات Passive

انواع تجهیزات Passive

در این مقاله در ابتدا به بررسی مختصری از خدمات شبکه و سپس به معرفی تجهیزات پسیو شبکه پرداخته شده

شبکه های رایانهای امروزه بستر و پایه مبادله اطلاعات حجیم در دنیای کار و کسب و آموزش و صنعت است. وجود شبکه های رایانهای سبب سرعت مبادلات دادهها و اشتراک منابع اطلاعاتی و سخت افزاری میشود که تأثیر زیادی در کاهش هزینه ها و مدیریت زمان دارد. رقابت در خدمات شبکه و کسب های مبتنی بر فناوری، ارتباط مستقیم با تجهیزات و نحوه پیاده سازی،ویژگیها و نوع خدمات شبکه های رایانهای دارد. انتخاب معماری مناسب شبکه و دستگاههای مورد نیاز راه اندازی شبکه مانند کابل، رک، سوئیچ و مودم براساس نیازسنجی محیط کار و کسب و طراحی مناسب براساس نقشه استاندارد و پشتیبانی شبکه و تجهیزات آن براساس قراردادهای کاری برای جلب رضایت مشتریان از دیگر عوامل مهم توسعه شبکه است که شرکت ارتباط نماگستر با فراهم کردن این امکانات و فراهم کردن انواع تجهیزات شبکه مشتریان عزیز را یاری کند .  در این مقاله به معرفی تجهیزات پسیو شبکه خواهیم پرداخت
انواع تجهیزات Passive
کابل: برای ارتباط بین رایانه ها استفاده میشود.کابلها انواع مختلفی از جمله کواکسیال، فیبر نوری وTPدارند و پرکاربردترین آنها در شبکههای LAN کابل TP است.
کابل TPیا ) Twisted Pairزوج به هم تابیده:(
به زوج سیم مسی به هم تابیده شده کابل  TPگفته میشود. معمولاً کابل TPکه در شبکههای رایانهای استفاده میشود از 4زوج تشکیل شده است.
به لایهای که برای محافظت از دادههای داخل کابل و جلوگیری از نویز روی سیمها قرار میگیرد، شیلد((shieldمیگویند. در برخی از انواع کابل TPروی هر زوج سیم نیز یک لایه محافظ به نام فویل( (Foil قرار میگیرد
انواع کابل TP
Unshielded TP :UTP
Shielded TP
:STP
Foil TP
:FTP
Shielded Foil TP
:SFTP
Shielded STP
:SSTP
سوکت :Rj45برای ارتباط کابل TPبا تجهیزات شبکه استفاده میشود
کیستون شبکه :
3کیستون نوعی کانکتور است که برای برقراری ارتباط بین کابل مسی شبکه با سایر تجهیزات شبکه مانند رایانه استفاده میشود  . کیستون باید با نوع کابل از نظر رده بندی( CAT5e ، CAT5 CAT6 ، CAT6aو....) سازگار باشد
کابل :Patch Cordکابل شبکه که دو سر آن دارای سوکت RJ45است. این کابلها دارای اندازه های استاندارد 2 ،1/5 ،1 ،0/5و 3متری و است و به صورت آماده در بازار موجود است
داکت: محفظهای است معمولا از جنس پلاستیک که برای قرار دادن کابل شبکه درون آن استفاده میشود. اندازه داکت، حجم کابل هایی را که درون آن قرار داده میشود، تعیین میکند.
در بسیاری از موارد نیاز است که کابلها از روی زمین عبور کنند. در این حالت برای مدیریت و محافظت کابلها از داکت کفخواب یا زمینی استفاده میشود که دارای پارتیشنهای داخلی است
ترانک :Trunkدر ترانکها علاوه بر وجود فضایی مناسب برای عبور کابلها میتوان پریزهای شبکه و برق را نیز با استفاده از ماژولهای خاص روی آنها نصب کرد و در صورت نیاز محل و یا تعداد آنها را عوض کرد. داخل محفظه ترانک برای جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی و دوام بیشتر کابلها، عایق مناسب وجود دارد. ترانکها قابلیت پارتیشنبندی دارند.
اجزای ترانک عبارت اند از:
پارتیشن: قطعه پلاستیکی است که داخل شیار درون ترانک نصب میشود و آن را به دو یا سه قسمت مجزا تقسیم میکند به این وسیله کابل شبکه و برق و تلفن و... از یکدیگر جدا شده، از ایجاد نویز جلوگیری میشود.
مسدودکننده: برای انسداد ابتدا و انتهاي ترانک استفاده میشود تا هم نماي ظاهري آن زیباتر شود و هم از نظر ایمنی نیز ترانک سربسته باشد .
درزگیر: هنگام قرارگیري ترانکها در امتداد هم، براي پوشاندن محل قرارگیري و همچنین اتصال آنها به کار میرود. درزگیر شامل سه قطعه است که قطعه اصلی روي ترانک و دو قطعه دیگر در لبه هاي ترانک قرار گرفته و ترانک را زیباتر میکند
زاویه داخلی: برای اتصال ترانکها در گوشه 90درجه داخلی دیوار به کار میرود.
زاویه خارجی: برای اتصال ترانکها در گوشه 90درجه بیرونی دیوار به کار میرود.
زاویه تخت: برای اتصال ترانکها بهصورت قائم در یک سطح صاف به کار میرود.
سه راهی: برای اتصال ترانکها در یک مسیر منتهی به سه جهت به کار میرود
ترانکها نسبت به داکت فضای بزرگتری برای کابلها دارند و مقاومتر و بادوامتر هستند. ترانکها دراندازههای 2تا 20سانتیمتر موجود هستند
تستر:  Testerدستگاه تست کننده اتصال شبکه برای اطمینان از صحت عملیات سوکت زنی وکابل شبکه استفاده میشود و دارای انواع آنالوگ و دیجیتال است.
تستر شبکه دارای دو قطعه جدا بهصورت Master و Remoteاست و 8چراغ کوچک برای نمایش درستی کارکرد کابل شبکه، یک چراغ برای  powerو یک چراغ برای بررسی اتصال به زمین دارد
تستر  Flukeنمونهای از تسترهای دیجیتال است. میزان اطلاعاتی که از این دستگاه به دست میآید بیشتراز سایر تسترها است
منبع : کتاب پودمانی 1