• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

رک شبکه

خانه رک شبکه

رک شبکه

رک شبکه

در این مقاله توضیحات مختصری راجع به یکی از تجهیزات شبکه به نام رک شبکه خواهیم داشت و همچنین راجع به اجزای رک شبکه هم خواهیم پرداخت

رک شبکه محفظهای فلزی است که تجهیزات شبکه و سرورها در آن نصب می َ شود. ساختار رک به گونهای است که از تجهیزات نصب شده داخل آن در برابر صدمات فیزیکی مثل فشار و ضربه محافظت میکند و با تهویه مناسب سبب کارایی بهتر تجهیزات می َ شود. رک ها دارای انواع دیواری و ایستاده هستند.  unitواحد اندازه گیری رک است. هر UNIT معادل 1/75اینچ و 4/5سانتیمتر است
رک دیواری معمولاً دارای ارتفاعهای 4و 5و 6و 7و 9یونیت و عمق 45و 60 سانتی  متر و رک ایستاده دارای ارتفاع 17یونیت به بالا هستند
برای انتخاب رک مناسب علاوه بر موارد زیر، چه پارامترهایی را میتوان در نظر گرفت؟
1ـ داشتن فضای مناسب برای نصب تجهیزات
2ـ تهویه مناسب
3ـ ...
اجزای مهم رک عبارت اند از:
خنک کننده (FAN): برای خنک نگه داشتن اجزای داخلی رک است که معمولاً در سقف آن نصب میشود .
ماژول برق( Power Module ) : قطعهای که تعدادی پریز برق روی آن به منظور تغذیه اجزای داخلی رک به خصوص سوییچ و سرور نصب شده است
سینی( Shelf) :
 رای جداسازی بخش َ های مختلف در رک و قرار دادن تجهیزاتی مانند سوییچ، مسیریاب(ROUTER)  و یا صفحه نمایش سرور روی آنها استفاده میشود .
دماسنج((Thermometer
این  قطعه دمای رک را اندازهگیری میکند و روی نشانگرهای دیجیتالی خود نمایش میدهد. این حرارتسنجها دارای حافظه هستند و در صورت رسیدن دما به مقداری که مدیرشبکه تعیین میکند فن های رک را روشن میکنند.
Patch Panel
قطعهای که تعداد مشخصی درگاه  portمانند 24یا 48عدد دارد. هنگام کابل کشی در هر قسمت از یک ساختمان به تعداد درگاههای سوییچ، پریز شبکه قرار میدهند؛ هرچند ممکن است در حال حاضر هیچ رایانه ای از طریق آنها به شبکه متصل نشود؛ اما متخصصان شبکه این پیشبینی را انجام میدهند و کابلها را در رک جمع کرده، به پچ پنل متصل و شماره گذاری میکنند و با یک کابل پچ کورد درگاه مربوطه را به سوئیچ متصل میکنند
منبع : کتاب نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار پایه ی دوازده متوسطه