• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

راه اندازي تلفن گویا سانترال

خانه راه اندازي تلفن گویا سانترال

 راه اندازي تلفن گویا سانترال

راه اندازي تلفن گویا سانترال

در این مقاله به تنظیمات راه اندازي تلفن گویا سانترال خواهیم پرداخت .

تنظیمات راه اندازي تلفن گویا سانترال (دیزا-disa)

تنظیمات تلفن گویا (دیزا) برای فعال نمودن یا غیر فعال کردن شماره گیری داخلی ها در سیستم گویا و تعریف مقاصد اعداد تعریف شده در تلفن گویا را در این بخش آموزش داده می شود. بعد از انجام این تنظیمات در زمان تماس مشتری ابتدا OGM یا همان دای ضبط شده پخش شده و تماس گیرنده در این حین می تواند با مقاصدی که شما تعریف کرده اید یا داخلی های سیستم تلفنی ارتباط برقرار نماید. برای ورود به تنظیمات سانترال دستورات زیر را از چپ به راست وارد کنید :
رمز عبور دستگاه به طور پیش فرض "1234"می باشد . نحوه ی تنظیمات به شرح زیر می باشد:

اعمال مجوز برای شماره گیری داخلی ها به تماس گیرنده
پایان
ذخیره
فعال سازی یا غیر فعال کردن شماره گیری در تلفن گویا
500
End
 
store
 
enabale/disable
 
 


تعریف مقاصد بخش های مختلف معرفی شده در سیستم گویا
پایان
ذخیره
انتخاب پورت دستگاه یا انتخاب شماره گروه
انتخاب شماره برای لول های تلفن های گویا
501
end
 
store
 
 
 
0..9