• امنیت مهمترین قانون زندگی است
 • رزومه ارتباط نماگستر

روتر چیست و چگونه کار می کند؟

خانه روتر چیست و چگونه کار می کند؟

روتر چیست و چگونه کار می کند؟

روتر چیست و چگونه کار می کند؟

ارتباط نماگستر به عنوان پشتیبان شبکه یکی از خدمات شبکه که ارائه میدهد تامین و معرفی و نصب روتر میباشد که در این مقاله ما به معرفی روتر خواهیم پرداخت .

روتر و جايگاه آن در شبكه های WAN
روتر يكی از دستگاه های شبكه ای مهم و حياتی است كه از آن در شبكه های LAN و WAN استفاده می گردد . در اين مطلب پس از آشنائی اوليه با روتر ، با جايگاه آن در شبكه های WAN آشنا خواهيم شد .

آشنائی اوليه با روتر
روتر يك نوع كامپيوتر خاص است كه دارای عناصر مشابه يك كامپيوتر استاندارد شخصی نظير پردازنده ، حافظه ، خطوط داده و اينترفيس های مختلف ورودی و خروجی است. روترها به منظور انجام عمليات بسيار خاص كه عموما" نمی توان آنان را توسط كامپيوترهای شخصی انجام داد ‌، طراحی شده اند . مثلا" با استفاده از روتر می توان دو شبكه را به يكديگر متصل تا در ادامه امكان مبادله اطلاعات بين آنان فراهم گردد . روتر ، همچنين بهترين مسير ارسال داده از يك شبكه به شبكه ای ديگر را تعيين می نمايد. كامپيوترها به منظور اجرای برنامه های نرم افزاری به يك سيستم عامل نياز دارند ، اين وضعيت در روترها نيز وجود داشته و آنان نيز جهت اجرای فايل های پيكربندی به يك سيستم عامل كه به آن IOS ( برگرفته از Internetwork Operating System software ) گفته می شود ، نياز خواهند داشت . فايل های پيكربندی شامل دستورالعمل ها و پارامترهائی می باشند كه بر اساس آنان ترافيك ورودی و خروجی روتر كنترل می گردد . مثلا" روترها با استفاده از پروتكل های روتينگ ، قادر به اتخاذ تصميم مناسب در خصوص بهترين مسير بسته های اطلاعاتی می باشند . حافظه های RAM ، NVRAM ،‌ فلش ، ROM و اينترفيس ها مهمترين عناصر داخلی يك روتر می باشند كه در ادامه به بررسی هر يك از آنان خواهيم پرداخت .

حافظه RAM ( برگرفته از random access memory ) :
حافظه RAM كه به آن DRAM ( حافظه RAM پويا ) نيز گفته می‌شود دارای خصوصيات و وظايف زير می باشد :
 • ذخيره جداول روتينگ
 • نگهداری ARP Cache
 • نگهداری fast-Switching cache
 • نگهداری و پشتيبانی از صف های حاوی بسته های اطلاعاتی
 • ارائه حافظه موقت برای فايل پيكربندی در زمان روشن كردن روتر
 • عدم نگهداری اطلاعات پس از خاموش كردن و يا راه اندازی مجدد روتر

حافظه NVRAM ( برگرفته از nonvolatile random-access memory ) : حافظه NVRAM يا غيرفرار دارای خصايص و وظايف زير می باشد :
 • محل نگهداری فايل پيكربندی راه اندازی روتر
 • نگهداری اطلاعات پس از خاموش كردن و يا راه اندازی مجدد روتر

حافظه فلش :
حافظه فلش دارای خصايص و وظايف زير می باشد :
 • نگهداری IOS ( سيستم عامل )
 • هنگام سازی نرم افزار بدون ضرورت تعويض و يا جايگزينی تراشه های موجود بر روی پردازنده
 • نگهداری اطلاعات پس از خاموش كردن و يا راه اندازی مجدد روتر
 • قابليت ذخيره چندين نسخه از نرم افزار IOS
 • امكان حذف اطلاعات ( يك نوع خاص از حافظه های ROM با قابليت حذف الكترونيكی اطلاعات : EEPROM )

حافظه ROM ( برگرفته از Read-only memory )
حافظه ROM و يا فقط خواندنی دارای خصايص و وظايف زير می باشد :
 • نگهداری دستورالعمل های لازم برای اشكال زدائی و اجرای برنامه POST ( برگرفته از power-on self test )
 • ذخيره برنامه راه اندازی روتر موسوم به bootstrap و نرم افزار اوليه سيستم عامل
 • تعويض تراشه های موجود بر روی برد اصلی در صورت نياز به ارتقاء نرم افزار ذخيره شده

جايگاه روتر در شبكه های LAN و WAN
با اين كه می توان از روتر برای تقسيم ( Segmentation ) يك شبكه محلی استفاده نمود ولی‌ مهمترين كاربرد آن به عنوان يك دستگاه شبكه ای در شبكه های WAN می باشد . شكل زير نحوه استفاده از روتر دريك شبكه محلی را نشان می دهد .
منبع : محمد محمدنژاد