• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

راهنمای تلفن پاناسونیک

خانه راهنمای تلفن پاناسونیک

راهنمای تلفن پاناسونیک

راهنمای تلفن پاناسونیک

در این مقاله به راهنمای تلفن پاناسونيك KX-t5667 و تنظيمات کدهای تلفن سانترال 5667 و به همراه روش انتقال تماس، دایورت یا همان فوروارد داخلی، هلد کردن، شماره گیری سریع، کنفرانس و .....خواهیم پرداخت

راهنمای تلفن پاناسونیک KX-T5667و آموزش کدها و تنظیمات تلفن KX-T5667پاناسونیک به زبان فارسی به همراه روش انتقال تماس، دایورت یا همان فوروارد داخلی، هلد کردن، شماره گیری سریع، کنفرانس و ... و در مجموع نحوه کار با  تلفن KX-T5667 با زبان فارسی و به صورت ساده و روان در دسترس شما خواهد بود.
تلفن 5667یک تلفن دیجیتال و کارمندی پاناسونیک می باشد که روی سانترال های پر ظرفیت TDAو TDEو NSو NCP قابل استفاده می باشد. روی TDAو TDEاز کارت TDA2750و روی NS722 از کارت NS7750برای ارتباط داخلی های دیجیتال به مرکز پاناسونیک استفاده می شود. این تلفن کارمندی دارای 8کلید قابل برناه ریزی هست که در ادامه با روش کار با تلفن KX-T5667 و کدهای تنظیمات این تلفن آشنا خواهید شد.
صفحه نمایش دستگاه
1
LCD
کلید برنامه ریزی
2
PROGRAM
کلید میانر انتقال تماس (ترانسفر)
3
TRANSFER
کلید دسترسی به تماس ورودی (اینترکام)
4
INTERCOM

 
کلید های تنظیم صدا
7
VOLUME CONTROL
پاسخ گویی خودکار
6
AUTO AVSWER
کلید تماس خودکار و ذخیره سازی
5
AUTO DIAL/STORE
کلید تکرار تماس
8
REDIAL
9
FLASH/RECALL
کلید فلش
پشت خطی
11
HOLD
11
MICROPHONE
میکروفن
کلید اسپیکرفون
12
SP-PHONE
13
FLEXIBLE OUTESIDE
کلید میانبر
14
MESSAGE
پیام
لامپ نمایش دهنده پیام و زنگ
17
MESSAGE/RINGER LAMP
پس از معرفی کلید ها و کارکرد آن ها لازم است به این مطلب اشاره کنیم که راهنمای تنیظیمات تلفن KX-T5667پاناسونیک شامل مطالبی آموزشی در مورد برقراری تماس، امور مورد استفاده در حین مکالمه مانند ترانسفر، هلد، کنفرانس و ...، امکانات قابل استفاده مانند قفل کردن صفحه کلید و تنظیمات مربوط به قبل از ترک میز کار مانند فوروارد و تنظیمات جانبی مثل پیجینگ می باشد که هر بخش موارد مختلفی را در بر می گیرد. در ادامه با نحوه کار با تلفن KX-T5667آشنا خواهید شد
توضيحات
عنوان
برقراری
تماس
 1) گوشی را بردارید و شماره مورد نظر را شماره گيری نمایيد یا برای تماس با بيرون با شماره گيری 9شماره مورد نظر خود را وارد نمایيد.
تکرار
تماس
. 1گوشی یا هدست را بردارید و کليد Redialرا فشار دهيد
شماره
گیری با
لمس
یک کلید
برای ذخيره کردن یك شماره روی کليد های کناری تلفن ابتدا کليد programرا بزنيد و بعد کليد DSSمورد نظر را انتخاب و پس از آن عدد 2را شماره گيری نمایيد و در نهایت شماره مقصد را وارد نموده و کليد Storeرا برای ذخيره نمودن تنظيمات وارد نمایيد.
برای برقرار تماس با استفاده از کليد های کناری پس از برداشتن گوشی تلفن کيد مورد نظر را فشار دهيد.

 
تماس
با اپراتور
برای تماس با اپراتور عدد 0 را شماره گيری نمایيد.
شماره
گیری
سریع از
طریق
گوشی
برای ذخيره کردن شماره گيری سریع روی گوشی تلفن از طریق شماره گيری یك عدد دو رقمی ابتدا 30* را وارد نمایيد و پس از آن دو رقم مورد
نظر برای این شماره را وارد کنيد و پس از آن شماره مقصد را وارد نموده و نهایتا کليد مربع # را فشار دهيد.
برای شماره گيری سریع از طریق گوشی، ابتدا گوشی را بردارید و پ از انتخاب کليد Auto Dialو پس از آن * شماره دو رقمی مربوط به شخص
مورد نظر را که قبلا تنظيم نموده اید را وارد نمایيد.
شماره
گيری
سریع از
طریق
مرکز
برای شماره گيری سریع از طریق دستگاه مرکزی گوشی را برداشته و با فشار دادن کليد ، storeشماره 3رقمی مربوطه که قبلا روی سانترال
تنظيم شده را برای شماره مورد نظر وارد نمایيد.
تماس با
دربازکن
آگاهی از
آزاد
شدن
داخلی
مشغول
وقتی با یك داخلی تماس می گيرید و داخلی مذکور اشغال هست می توانيد با شماره گيری عدد 6و قطع کردن تلفن منتظر
باشيد، تا پس از آزاد شدن داخلی سيستم به با شما تماس بگيرید.

 
هلد
کردن
تماس
برای هلد کردن و منتظر نگه داشتن یك فرد پشت خط کليد HOLDرا فشار دهيد و پس از آن برای بازگشت مجددا کليد
HOLDرا بزنيد.
انتقال
تماس
برای انتقال تماس در حين مکالمه کليد TRANSFERرا فشار دهيد و بعد از آن شماره مقصد را وارد کنيد.
پارک
کردن
تماس
برای پارک کردن یك تماس کليد transferرا فشار دهيد و *72را شماره گيری نمایيد و پس از آن مطابق دستور زیر عمل
نمایيد.
مکالمه
چند نفره
کليد کنفرانس را بزنيد و پس شماره داخلی نفر اول را وارد کنيد و پس از آن مجدد کليد CONFرا مجدد وارد کنيد و بعد
شماره داخلی نفر دوم را وارد کنيد.
جواب
دادن
داخلی
های
دیگر
برای پاسخگویی به تماس داخلی دیگر، گوشی تلفن را بردارید و کد *41را وارد کنيد. اگر می خواهيد تماس یك داخلی
خاص را پاسخگو باشيد، گوشی را بردارید و پس از وارد نمودن کد *41شماره داخلی مورد نظر را وارد کنيد
راهنمای تلفن پاناسونیک KX-T5667
منبع : بنیاد خیریه آلائ
 
دیگر مقالات ما را هم دنبال کنید :
برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر
سانترال پاناسونیک
ارائه خطوط اینترنتی بدون محدودیت مکان
پانا پیام نرم افزار گزارشات سانترال پاناسونیک
مزایا و معایب استفاده از ویپ
سانترال پاناسونیک KX-NS500
لینک کردن دو دستگاه سانترال پاناسونیک توسط کارت PRI
دلایل استفاده از VOIP و تاثیر آن در رونق کسب و کار
راه اندازي تلفن گویا سانترال