• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

انتقال تماس در تلفن سانترال

خانه انتقال تماس در تلفن سانترال

انتقال تماس در تلفن سانترال

انتقال تماس در تلفن سانترال

در این مقاله به توضیحاتی راجه به انتقال مکالمه یا انتقال تماس در تلفن سانترال پاناسونیک و انتقال مکالمه با استفاده از دگمه هاي(DSSدسترسي مستقيم به مقصد) خواهیم پرداخت

به شما اجازه مي دهد که يک مکالمه را به يک خط داخلي انتقال دهيد . دو راه براي اين کار وجود دارد : با اطلاع قبلي و يا بدون اطلاع قبلي .
انتقال مکالمه با اطلاع قبلي با تلفن اختصاصي پاناسونيک و معمولي :
در حين انجام مکالمه :
• در تلفن اختصاصي پاناسللونيک دگمه Transferرا فشللار داده و در تلفن معمولي قلاب زير گوشي را يک بار قطع و وصل کنيد مکالمه شونده در حالت هلد قرار خواهد گرفت.
• ابتدا صداي بوق تأييد و سپس صداي بوق داخلي را خواهيد شنيد.
• شماره داخلي را که مکالمه بايد به آنجا منتقل شود، شماره گيري کنيد (صداي بوق برگشت را خواهيد شنيد .)
• منتظر جواب شده و سپس انتقال مکالمه قبلي را به مکالمه شونده جديد اطلاع دهيد .
• گوشي را گذاشته و يا دگمه sp-phoneرا فشار دهيد .
انتقال مکالمه بدون اطلاع قبلي در حين انجام مکالمه :
• در تلفن اختصاصي پاناسونيک دگمه Transferرا فشار داده و در تلفن معمولي قلاب زير گوشي را يک بار قطع و وصل کنيد .
مکالمه شونده در حالت هلد قرار خواهد گرفت .
• ابتدا صداي بوق تأييد و سپس صداي بوق داخلي را خواهيد شنيد.
• شماره داخلي را که مکالمه بايد به آنجا منتقل شود، شماره گيري کنيد (صداي بوق برگشت را خواهيد شنيد.)
• گوشي را گذاشته و يا دگمه sp-phoneرا فشار دهيد(در داخلي مقصد تلفن شروع به زنگ زدن مي کند .)
انتقال مکالمه با استفاده از دگمه هاي(DSSدسترسي مستقيم به مقصد)
به شما اجازه مي دهد يک انتقال مکالمه را با اطلاع قبلی و يا بدون اطلاع قبلي ،با استفاده از دگمه هاي DSSانجام دهيد.
انتقال مکالمه با يک دگمه –فعال درحين انجام يک مکالمه :
•يکي از دگمه هاي قابل برنامه ريزي را که از قبل به عنوان دگمهDSSمشخص شده است، فشار دهيد .مکالمه در حالت هلد قرار گرفته و داخلي مقصد که دگمه DSSمربوط به آن فشار داده شده است ،بلافاصله زنگ خواهد خورد .
انتقال مکالمه با يک دگمه – غير فعال درحين انجام يک مکالمه :
• دگمه Transferرا فشار دهيد .
•يکي از دگمه هاي قابل برنامه ريزي را که از قبل به عنوان دگمهDSSمشخص شده
است، فشار دهيد .
• اگر داخلي مقصد پس از 30ثانيه جواب ندهد ،مکالمه به خودتان باز گشت خواهد شد .
منبع : دفتر تبلیغات اسلامی
 
دیگر مقالات ما را هم دنبال کنید :
برنامه ریزی سانترال با کامپیوتر
سانترال پاناسونیک
ارائه خطوط اینترنتی بدون محدودیت مکان
پانا پیام نرم افزار گزارشات سانترال پاناسونیک
مزایا و معایب استفاده از ویپ
سانترال پاناسونیک KX-NS500
لینک کردن دو دستگاه سانترال پاناسونیک توسط کارت PRI
دلایل استفاده از VOIP و تاثیر آن در رونق کسب و کار
راه اندازي تلفن گویا سانترال