• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

عیب یابی شبکه

خانه عیب یابی شبکه

عیب یابی شبکه

عیب یابی شبکه

در این مقاله به عیب یابی شبکه که یکی از خدمات شبکه میباشد که با کمک نرم افزار شبیه ساز انجام می شود

عیب یابی شبکه های رایانهای که شامل تشخیص و تعیین نوع مشکل و رفع آن میشود بر عهده متخصصین شبکه و پشتیبان شبکه  است. منشأ این عیب میتواند نرم افزاری، سخت افزاری، عدم تطابق تجهیزات، ناهماهنگی بین اجرا و یا تنظیمات نادرست باشد. وجود یا بروز عیب و خطا در شبکه رایانهای یا کارکرد نامناسب آن میتواند هزینه های گزافی را به دنبال داشته باشد. یک روش برای کاهش مشکلات احتمالی و غیرقابل پیشبینی در شبکه های رایانهای شبیه سازی شبکه است. شبیه سازی یکی از روشهای مدلسازی است که برای انجام ارزیابی کارایی و مطالعه روی شبکه های رایانهای استفاده میشود. تحلیل رفتار شبکه با استفاده از شبیه سازها سبب میشود قبل از پیاده سازی نهایی شبکه با صرفه جویی در امکانات فیزیکی و تجهیزات شبکه مدیریت زمان، چالشها و موانع به وجود آمده در محیط شبکه بر اساس استانداردهای معتبر بررسی شده و نسبت به رفع آن اقدام کرد. نرم افزارهای مختلف شبیه ساز شبکه وجود دارد که بر اساس ویژگیهای خود به کار گرفته میشوند. رابط گرافیکی محیط نرم افزار برای کاربران امکان مدیریت ترافیک و عیب یابی شبکه را فراهم میکند.
بشر با گذشت زمان و پیشرفت فناوری به دنبال ارائه روش و راهکارهایی بود تا بتواند خود را در شرایط واقعی قرار داده، در زمان، هزینه و تجهیزات صرفه جویی کند و همچنین میزان خطرپذیری در مشاغل مختلف را تا حدودی کاهش دهد. یکی از این روشها استفاده از نرم افزارهای شبیه ساز است. یک خلبان با استفاده از شبیه ساز پرواز میتواند حضور در شرایط واقعی را تجربه کرده، هواپیما را در شرایط بد جوی، از دست دادن موتورها یا نقص فنی هدایت کند به طوری که خطری متوجه آن نشود.
شبیه سازی طراحی یک مدل از سیستم واقعی است که با آن مدل میتوان آزمایش هایی را انجام داد. هدف شبیه سازی آگاهی از رفتار واقعی سیستم و ارزیابی آن است.
 این نرم افزار به کاربر امکان شبیه سازی محیط عملی شبکه و پیاده سازی سناریوهای قابل اجرا در یک شبکه واقعی را به صورت مجازی میدهد و باعث سهولت  صرفه جویی در زمان و هزینه و همچنین سهولت عیب یابی میشود. نرمافزارهای OPNET ، Omnet++ ،GNS3و Cisco Packet Tracerنمونهای از نرم افزارهای شبیه ساز شبکه هستند
بعد از پیاده سازی شبکه، پشتیبانی شبکه ، مدیریت و نگهداری آن دارای اهمیت بسیار زیادی است. مدیران سازمانها باید برای عیب یابی، پشتیبانی و نگهداری شبکه های رایانهای بودجهای را درنظر بگیرند
تا بتوانند بدون دغدغه از قطعی شبکه و توقف کارهای روزمره سازمان، از امکانات شبکه به درستی استفاده کنند. فرایند عیبیابی شبکه یکی از دشوارترین کارها است، زیرا امکان بروز اشکال در گستره وسیعی از فرایندها و تجهیزات وجود دارد.
فرایند عیب یابی شبکه یک رویکرد منظم برای حل مشکل است که برای یافتن اشکالات نرم افزاری یا سخت افزاری شبکه و رفع ایراد و اصلاح آنها صورت میگیرد
متخصص عیب یابی شبکه  سعی در تشخیص محدوده و نوع مشکل دارد و با داشتن دانش و تجربه کافی در مورد انواع اشکالات فرایند عیب یابی را آغاز کرده، در نهایت اقدام به برطرف کردن مشکل میکند. در فرایند عیبیابی بهتر است یک روال منظم طی شود و اقدامات لازم نیز در یک فهرست وارسی یادداشت شوند. داشتن لوازم و ابزار عیب یابی نیز بسیار مهم است.
اشکالات شبکه به دو دسته تقسیم میشوند:
سخت افزاری:
برخی اشکالات نظیرخرابی دستگاههای شبکه و قطعی اتصالات، سخت افزاری هستند.
نرم افزاری:
برخی اشکالات که به دلیل پیکربندی اشتباه، ویروسهای رایانهای و محدودیت فایروال و ضدویروس به وجود آمده، نرم افزاری هستند
اینکه نوع اشکال شبکه چیست و چگونه میتوان آن را عیب یابی کرد، بستگی به استفاده از تجهیزات مناسب،  مهارت عیب یابی شبکه  متخصصین شبکه  دارد. محدوده بروز عیب در شبکه بسیار گسترده است و در دو محدوده زیر رخ میدهد:
بروز اشکال در قسمتی از شبکه:
وقتی قسمتی از شبکه مشکل دارد، یعنی یک بخش از شبکه قطع شده است و اشکال از یک یا چند دستگاه و یا اتصالات آنها است ولی سایر قسمتهای شبکه قابل دسترسی هستند.
بروز اشکال در کل شبکه:
زمانی که کل شبکه از کار بیفتد و به هیچ قسمتی از شبکه نتوان دسترسی داشت و یا برای تمام رایانه ها و گرههای شبکه مشکل یکسانی مانند عدم دسترسی به اینترنت پیش آمده باشد
 
منبع : کتاب نصب تجهیزات شبکه کتاب پودمانی
دیگر مقالات مرتبط
رک شبکه
راه اندازی شبکه
مزایای راه اندازی دیتا سنتر
اجزای اصلی دوربین مدار بسته شبکه
انواع کابل شبکه
خدمات شبکه
امنیت شبکه