• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

روتر ميكروتيك

خانه روتر ميكروتيك

روتر ميكروتيك

روتر ميكروتيك

برای کانکت شدن به روتر میکروتیک از طریق برنامه winbox ابتدا برنامه را باز می کنیم سپس در جلوی قسمت connect to که با سه نقطه مشخص شده است کلیک می کنیم

روتر ميكروتيك

توضيح مربوط به تك تك حروف و عدد  مدل هاي  توضيح مربوط به تك تك حروف و عدد  مدل هاي  روتر ميكروتيك
دو خرف اول RB يعني روتر برد
RB260GS
عدد اول سري روتر را نشان ميدهد در اين مدل سري دو  ميباشد
عدد دوم تعداد پورت هاي اترنت را نشان ميدهد
در اين مدل ٦ پورت اترنت دارد
عدد سوم اسلت mini pci را نشان ميدهد
كه در اين مدل چنين اسلتي وجود ندارد
حروف بعد از اعداد
حرف G به معني گيگ هست
حرف s به معني سوهويعني براي آفيس هاي كوچك
دو خرف اول RB يعني روتر برد
RB260GS
عدد اول سري روتر را نشان ميدهد در اين مدل سري دو  ميباشد
عدد دوم تعداد پورت هاي اترنت را نشان ميدهد
در اين مدل ٦ پورت اترنت دارد
عدد سوم اسلت mini pci را نشان ميدهد
كه در اين مدل چنين اسلتي وجود ندارد
حروف بعد از اعداد
حرف G به معني گيگ هست
حرف s به معني سوهويعني براي آفيس هاي كوچك
روش کانکت شدن به روتر میکروتیک
برای کانکت شدن به روتر میکروتیک از طریق برنامه winbox  ابتدا برنامه را باز می کنیم سپس در جلوی قسمت connect  to  که با سه نقطه مشخص شده است کلیک می کنیم و مک آدرس یا IP روترهای داخل مجموعه را می توانیم مشاهده کنیم روی روتر مربوطه روی قسمت IP یا مک آدرس کلیک می کنیم و گزینه CONNECT  را کلیک می کنیم . به صورت پیش فرض روترها بدون پسورد می باشند .
روش عوض کردن نام میکروتیک
در قسمتSYSTEM  روی گزینه ی  indentity کلیک می کنید و نام مورد نظر را تایپ  می کنیم و ok را کلیک می کنیم نام میکروتیک ما تغیر پیدا می کند
برگرداندن روتر میکروتیک  به  حالت  تنظیمات  کارخانه یا پیش فرض
ابتدا در منوی system  روی reset Configuration کلیک می کنیم . در سه قسمت از این پنجره هر تغیری می خواهیم انجام نشود تیک ان قسمت را می زنیم و هر کدام که می خواهیم تنظیم  انجام شود تیک ان را می زنیم .
گزینه اول تنظیماتی است که قبلا توسط شخص دیگری انجام شده تیک ان را نمی زنیم به این معنی که می خوواهم گزینه های اول ریست شود .
Keep user Configuration
گزینه دوم مربوط به برگرداندن به پیش فرض  است که اگر IP یا یوزر پسورد را ست کرده باشیم تیک این قسمت را می زنیم تا تغیرات اعمال نشود
No Default Configuration
گزینه سوم مربوط به بکاپ گیری از روتر می باشد اگر بخواهیم تنظیمات قبلی را برایمان بکاپ بگیرد در این قسمت گزینه را تیک نخواهیم زد ولی اگر بکاپ نمی خواهیم تیک این قسمت را می زنیم
DO NOT BACKUP
بعد گزینه rest Configuration را می زنیم
تغیر IP روتر میکروتیک یا ست کردن آی پی   
برای تغیر IP روتر میکروتیک یا ست کردن آی پی و یا برای IP دادن مجزا به هر پورت ENTERNET میکروتیک ابتدا وارد گزینه ی IP  بعد در قسمت Adress user  روی + یا add کلید می کنی
Ip مورد نظر را تایپ می کنم متلا
198،168، 100/2
و در قسمت سوم enter   مورد نظر را انتخاب می کنیم و apply را می زنیم . اگر enter بعدی را هم بخواهیم ip  بدهیم روی گزینه ی کپی copy کلیک می کنیم و به همین روشن ip بعدی را ست می کنیم