• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

فيچر كد هاي برنامه ريزي سانترال پاناسونيك kx-tem824

خانه فيچر كد هاي برنامه ريزي سانترال پاناسونيك kx-tem824

فيچر كد هاي برنامه ريزي سانترال پاناسونيك kx-tem824

فيچر كد هاي برنامه ريزي سانترال پاناسونيك kx-tem824

در این مقاله بطور کامل فيچر كد هاي برنامه ريزي سانترال پاناسونيك kx-tem824 ,نحوه وارد کردن کدهای برنامه ریزی دستگاه سانترال و تنظیمات برنامه ای سانترال از جمله مواردی است که توضیح دادیم .

ورود به حالت برنامه ریزی
  1. دگمه program  را فشار داده و یا سوئیچ MEMORY  را در حالت PROGRAM قرار دهید.
  2. دگمه * (ستاره ) و # ( مربع ) را فشار بدهید .
  3. رمز عبور سیستم را وارد کنید ( پیش فرض =1234)
برنامه شماره ۰۰۰ = تنظیم تاریخ و ساعت
برنامه شماره ۰۰۱ = ذخیره کردن شماره تلفن در حافظه مرکزی سیستم
برنامه شماره ۰۰۲ = رمز عبور سیستم (PASSWORD)
برنامه شماره ۰۰۳ = تعیین و واگذاری خروجی برای کنسول DSS
برنامه شماره ۰۰۴ = تعیین و واگذاری یک داخلی به عنوان داخلی جفت سده با کنسولDSS
برنامه شماره ۰۰۵ = انتقال سریع مکالمه با استفاده از دکمهDSS (فقط با فشار دادن یک دکمه)
برنامه شماره ۰۰۶ = نحوه تغییر سرویس شیفت روز / شب / نهار
برنامه شماره ۰۰۷ = زمان سرویس شیفت روز / شب / نهار
برنامه شماره ۰۰۸ = تعیین و واگذاری اپراتور
برنامه شماره ۰۰۹ = تعیین و واگذاری شماره داخلی
برنامه شماره ۰۱۰ = انتخاب چگونگی نمایش ساعت بر روی صفحه نمایش تلفنها
برنامه شماره ۰۱۱ = واگذاری نام برای شماره تلفن های ذخیره شده در حافظه مرکزی
برنامه شماره ۰۱۲ = تغییر کدهای ویژه سیستم
برنامه شماره ۱۰۰ = فعال کردن گروه جستجو
برنامه شماره ۱۰۱ = نوع جستجو
برنامه شماره ۱۰۲ = تعیین و واگذاری خروجی برای دستگاه صندوق صوتی مدل KX-TVP75/KX-TVP100
برنامه شماره ۱۰۳ = یکپارچه کردن سیگنال های (DTMF) ما بین مرکز تلفن (PBX) و دستگاه صندوق صوتی ( VPS)
برنامه شماره ۱۰۴ = چگونگی هلد کردن و اتقال دادن مکالمه با تلفن های معمولی
برنامه شماره ۱۰۵ = صدای بوق شنیده شدن حالت کنفرانس
برنامه شماره ۱۰۶ = وجود با عدم وجود صدای بوق تائید در هنگام پیج کردن با سیستم پیج خارجی
برنامه شماره ۱۰۷ = فعال یا غیر فعال کردن دریافت کننده های سیگنالهای تون برای تست کردن سیگنال های تون
برنامه شماره ۱۰۸ = فعال یا غیر فعال کردن دکمه FLASHبرای تلفنی که قفل الکترونیکی شده است
برنامه شماره ۱۰۹ = چگونگی حالت نشان دهنده (لامپ) خط شهری در هنگام زنگ خوردن ، ثابت یا چشمک زن برای همه
برنامه شماره ۱۱۰ = تنظیم چگونگی کارکرد دکمهFLASH
برنامه شماره ۱۱۱ = انتخاب موزیک هلد –داخلی یا خارجی یا تون
برنامه شماره ۱۱۲ = تنظیم چگونگی کار نشاندهنده دکمه کنسول DSS
برنامه شماره ۱۱۳ = انتخاب تعداد دفعات تکرار ، در حالت استفاده از تکرار اتوماتیک
برنامه شماره ۱۱۴ = انتخاب زمان وقفه ما بین دفعات تکرار اتوماتیک
برنامه شماره ۱۱۵ = اتتخاب الگوی زنگ خوردن تلفن اختصاصی پاناسونیک در هنگام تماس داخلی
برنامه شماره ۱۱۶ = انتخاب الگوی برنامه کنفرانس
برنامه شماره ۱۱۷ = وجود یا عدم وجود صدای بوق تائید در هنگام استفاده از برنامه جواب به زنک خوردن داخلی دیگر
برنامه شماره ۱۱۸ = محدودیت در ارسال سیگنالهای پالس
برنامه شماره ۱۱۹ = تکرار اخرین شماره تلفن گرفته شده با سیستم تون ، پس از تبدیل سیستم شماره گیری از پالس به تون
برنامه شماره ۱۲۰ = تغییر فرکانس زنگ برای تلفن های معمولی
برنامه شماره ۱۲۱ = انتخاب کد دسترسی به خطوط شهری
برنامه شماره ۱۲۲ = فعال کردن چرخش اتوماتیک برای دسترسی به مسیر ارزان مکالمه
برنامه شماره ۱۲۳ = نسب شکست سیگنال پالس
برنامه شماره ۱۲۴ = انتخاب نوع زنگ خوردن تلفن تک خطی معمولی
برنامه شماره ۱۲5 = در سیستم صفر بند ، چک کردن شماره های که دارای رقم نیستند ( شماره های دارای # و *)
برنامه شماره ۱۲۶ = تنظیم امکان برقرار کردن یک مکالمه داخلی،فقط با فشار دادن دکمه DSSمربوط به آن داخلی بر روی کنسولDSS و یا بر روی تلفن
برنامه شماره ۱۲۷ = فعال کردن جواب دادن گروهی به زنگ خوردن یک داخلی
برنامه شماره 128 = الگوی صدای بوق برگشت
برنامه شماره 130 = واگذاری پورت APTبرای اولین پورت دستگاه VM(صندوق صوتی )
برنامه شماره 131 = واگذاری پورت APTبرای دومین پورت دستگاه VM(صندوق صوتی )
برنامه شماره 142 = نسبت زنگ به سکوت در تلفنهای معمولی
برنامه شماره 150 = تعین نوع سیگنالهای کالر آیدی در مورد تلفن های تک خط معمولی (SLT )
برنامه شماره 151 = اضافه کردن کد دسترسی به خطوط شهری به اول شماره به نمایش گذاشته در تلفن تک خط معمولی
برنامه شماره 152 = تنظیم اتوماتیک ساعت مرکز تلفن با استفاده از سیگنالهای دریافتی از مخابرات
برنامه شماره ۲۰۰ = تنظیم زمان یادآوری خط هلد شده
برنامه شماره ۲۰۱ = تنظیم زمان یادآوری خط منتقل شده
برنامه شماره ۲۰۲ = تنظیم زمان شروع فرستادن مکالمه به داخلی دیگر ، در صورت جواب داده نشدن به مکالمه
برنامه شماره ۲۰۳ = تنظیم زمان تاخیر برای برنامه “شماره گیری ساده فقط با برداشتن گوشی
برنامه شماره ۲۰۴ = تنظیم شروع محاسبه مدت زمان مکالمه
برنامه شماره ۲۰۵ = تنظیم مدت زمان مکالمه خط شهری – به – خط شهری
برنامه شماره ۲۰۶ = زمان شروع شماره گیری
برنامه شماره ۲۰۷ = انتخاب زمان قطع و وصل قلاب زیر گوشی
برنامه شماره ۲۰۸ = حداکثر فاصله زمانی ما بین ارقام شماره گیری در زمان استفاده از صفر تا دو صفر استثناء شده در برنامه شماره ۳۰۶
برنامه شماره ۲۱۰ = تنظیم زمان سیگنال های تون
برنامه شماره ۲۱۱ = تعیین اینکه خط شهری پس از تصرف ،در صورت عدم شماره گیری قطع شود یا نه
برنامه شماره ۲۱۲ = تنظیم مدت زمان مکالمه برای داخلی هایی که برنامه تایمر برای آنها فعال شده است
برنامه شماره ۲۱۳ = تنظیم شناسایی فاصله بین سیگنالهای زنگ فرستاده شده از مرکز مخابرات
برنامه شماره 214 : تنظیم زمان ضبط پیغام در سیستم BV
برنامه شماه 215 : : تنظیم زمان ضبط پیغام عمومی/ شخصی در سیستم BV
برنامه شماره ۳۰۱ = محدودیت شماره گیری – تعیین کلاس کار سیستم حافظه مرکزی
برنامه شماره ۳۰۲ الی ۳۰۵ = محدودیت شماره گیری- تعیین و واگذاری ارقامی که باید در کلاس کار ۲ الی ۵ محدود شوند(صفر و دو صفربند )
برنامه شماره ۳۰۶ = محدودیت شماره گیری – کدهای استثنائی
برنامه شماره ۳۰۹ = واگذاری شماره تلفن های اضطراری
برنامه شماره ۳۱۰ = کدهای اعتباری
برنامه شماره ۳۱۱ = برنامه قرار دادن اتوماتیک مکث بین کد شهرستان و یا خارج از کشور ، قبل از شماره تلفن
برنامه شماره ۳۱۲ = محدودیت شماره گیری – تعیین کلاس کار برای داخلی که قفل الکترونیکی شده
برنامه شماره ۴۰۰ = وصل کردن خط شهری به سیستم
برنامه شماره ۴۰۱ = تعیین سیستم شماره گیری
برنامه شماره ۴۰۲ = تنظیم سرعت سیگنالهای پالس
برنامه شماره ۴۰۳ = واگذاری کد دسترسی به خطوط شهری از مرکز تلفن اصلی
برنامه شماره ۴۰۴ = تعیین و واگذاری هر کدام از خطوط شهری در یک گروه
برنامه شماره ۴۰۵ الی ۴۰۷ = تعیین و واگذاری امتیاز تصرف خطوط شهری در شیفت های روز / شب / نهار
برنامه شماره ۴۰۸ الی ۴۱۰ = تعیین و واگذاری امتیاز زنگ خطوط شهری در شیفت های روز / شب / نهار
برنامه شماره ۴۱۱ الی ۴۱۳ = تعیین و واگذاری زمان شروع زنگخوردن داخلی و یا داخلیهای که امتیاز زنگ خط شهری دارند
برنامه شماره ۴۱۴ الی ۴۱۶ = تعیین و واگذاری نحوه وصل شدن خطوط شهری به سیستمها و حالتهای مختلف در شیفتهای روز / شب / نهار
برنامه شماره ۴۱۷ = تنظیم زمان مکث
برنامه شماره ۴۱۸ = تنظیم زمان FLASH
برنامه شماره ۴۱۹ = تعیین خطوط شهری که با کد دسترسی اتوماتیک به خطوط شهری قابل تصرف باشند
برنامه شماره ۴۲۰ = تعیین حداقل زمان سیگنال CPCدر مکالمات ورودی
برنامه شماره ۴۲۱ = تعیین فعال بودن یا نبودن سیگنال CPCبرای مکالمات خروجی
برنامه شماره ۴۲۲ = تعیین زمان قطع خط شهری
برنامه شماره ۴۲۳ = تعیین نحوه زنگ خوردن خط شهری
برنامه شماره ۵۰۰ = فعال یا غیر فعال بودنکدهای خاص در سیستم DISA
برنامه شماره ۵۰۱ = ذخیره کردن کدهای خاص برای داخلیها در سیستم دیزا به حالت With AA
برنامه شماره ۵۰۲ = انتخاب حالت پیغام بیرون رونده(OGM)
برنامه شماره ۵۰۳ = وصل کردن فکس
برنامه شماره ۵۰۴ = تنظیم زمان تاخیر در جواب گوی دیزا
برنامه شماره ۵۰۵ = تنظیم زمان انتظار، پس از پخش شدن پیغام
برنامه شماره ۵۰۶ = تنظیم حالت کار دیزا در زمان مشغول بودن داخلی مقصد در سیستم دیزا
برنامه شماره ۵۰۷ = تنظیم حالت کار دیزا،وقتی که سیستم مقصد به مکالمه وصل شده جواب نمی دهد
برنامه شماره ۵۰۸ = تنظیم مدت زمانی که دیزا قبل از قطع مسیر مکالمه،منتظر جواب گوی داخلی مقصد می شود
برنامه شماره ۵۰۹ = تنظیم مدت زمانی که دیزا بعد از قطع مسیر مکالمه،منتظر جواب گوی داخلی مقصد بعدی می شود
برنامه شماره ۵۱۰ = تنظیم حالت کار دیزا در زمانی در زمانی که تلفن کننده پس از شنیدن پیغام ضبط شده و یا بوق دیزای داخلی،هیچ شماره ای نگیرد
برنامه شماره ۵۱۱ = تنظیم میزان امنیت در سیستم دیزا
برنامه شماره ۵۱۲ = ذخیره کردن کدهای امنیتی دیزا
برنامه شماره ۵۱۳ = سیگنال مخصوص کشف سیگنالهای تون در سیستم دیزا
برنامه شماره ۵۱۴ = شناسای تون (صدا) مخصوص فکس
برنامه شماره ۵۱۵ = تنظیم زمان قطع مسیر برای سیستم دیزای داخلی
برنامه شماره ۵۱۶ = تعیین و واگذاری داخلیهایی که سیستم دیزا بتواند یک مکالمه خط شهری را به آنها وصل کند
برنامه شماره ۵۱۷ = تنظیم زمان انتظار سیستم دیزا برای ورود رقم دوم
برنامه شماره ۵۱۸ = انتخاب وجود و یا عدم وجود صدای بیب پس از وارد کردن کد امنیتی
برنامه شماره ۵۱۹ = تنظیم فاصله زمانی بین لحظه ورود خط و شروع پخش پیغام ضبط شده
برنامه شماره ۵۲۰ = تعیین گروه UCD
برنامه شماره ۵۲۱ = تعیین مدت زمان انتظار سیستم برای آزاد شدن یکی از داخلیهای گروه UCD
برنامه شماره ۵۲۲ = تنظیم فاصله زمانی پخش پیغام ضبط شده
برنامه شماره ۵۲۳ = تعیین تکلیف خط ، وقتی که همه داخلیهای درون سیستم UCDمشغول بوده و زمان انتظار سیستمUCD نیز تمام شده
برنامه شماره ۵۲۴ = تعیین تکلیف خط ، وقتی که هیچ کدام از داخلیهای درون سیستم UCD به خط وارد شده ، جواب ندهند
برنامه شماره ۵۲۵ = تنظیم زمان انتظار سیستم قبل از تغییر دادن مسیر مکالمه در حالتی که هیچ کدام از داخلیهای درون سیستم به خط جواب نداده باشند
برنامه شماره ۵۲۶ = تنظیم زمان انتظار مکالمه در داخلی که خط به آنداخلی تغییر مسیر داده باشد
برنامه شماره 530 : تعین تعداد ارقام کد امنیتی دیزا
برنامه شماره 531 : تعین صدای بوق برگشت در سیستم دیزا
برنامه شماره 540-549= تعین گزینه های مربوط به لولاهای دوم و سوم دیزا
برنامه شماره 599 : پاک کردن تمامی پیغام های ضبط شده در سیستم دیزا /UCD
برنامه شماره ۶۰۰ = گروه بندی داخلیها
برنامه شماره ۶۰۱ الی ۶۰۳ = تعیین کلاس کار در شیفتهای روز / شب / نهار
برنامه شماره ۶۰۴ = تعیین نام برای داخلیها
برنامه شماره ۶۰۵ = تعیین الزام وارد کردن کد اعتباری(چه موقعی کد اعتباری را باید وارد کنیم(
برنامه شماره ۶۰۶ = انتقال مکالمه به یک خط شهری
برنامه شماره ۶۰۷ = فرستادن مکالمه به یک خط شهری
برنامه شماره ۶۰۸ = امکان ورود به مکالمه در حال انجام(روی خط رفتن(
برنامه شماره ۶۰۹ = امکان لغوکردن حالت مزاحم نشوید
برنامه شماره ۶۱۰ = وصل کردن تلفن پارالل
برنامه شماره ۶۱۱ = اختصاصی دادن داخلی برای وصل کردن منشی تلفن
برنامه شماره ۶۱۲ = فعال کردن گوش دادن به صدای اتاق
برنامه شماره ۶۱۳ = فعال کردن برنامه تایمر برای داخلیها
برنامه شماره ۶۱۴ = تشخیص سیگنال پالس داخلی برای سیستم
برنامه شماره ۶۱۵ = انتخاب زبان نوشتاری
برنامه شماره 618 = مشاهده پیغام رسیده به یک داخلی دیگر
برنامه شماره 619 =امکان دریافت سیگنال مخصوص برای تلفن های معمولی جهت نشان دادن وجود پیغام
برنامه شماره 620 = حالت ضبط پیغام در زمان شروع به جوابگویی در سرویس LCS
برنامه ی شماره 621 = قرار دادن داخلی ها در Resource 1یا 2 ( در سیستم BV)
برنامه شماره 622 = واگذاری اجازه استفاده از سرویس BV ( سیستم صندوق صوتی )
برنامه شماره 623 = کد دسترسی به سیستم BVاز طریق خط شهری
برنامه شماره 626 = کنترل پخش موزیک بخش زمینه (BGM) توسط تلفن مخصوص پاناسونیک
برنامه شماره 627 = تنظیم مدت زمان انتظار تلفن معمولی برای دریافت یک مکالمه جدید
برنامه شماره 628 = فعال یا غیر فعال کردن سرویس کالر ایدی برای تلفن معمولی
برنامه شماره ۷۰۰ الی ۷۰۲ = واگذاری امتیاز زنگ سیستم آیفون در ، در شیفتهای روز / شب /نهار
برنامه شماره 7۰۳ الی ۷۰۵ = واگذاری امتیاز زنگ سیستم در باز کن ، در شیفتهای روز / شب /نهار
برنامه شماره ۷۰۶ = انتخاب الگوی زنگ سیستم آیفون در
برنامه شماره ۷۰۷ = انتخاب حالت فعال بودن و یا نبودن صدای بوق ، هنگامی که از طریق در بازکن به صدای اتاق گوش می کنیم
برنامه شماره ۷۰۸ = مدت زمان زنگ خوردن تلفن برای مکالمه ای که از طریق سیستم آیفون در بر قرار شده
برنامه شماره ۷۰۹ = تنظیم مدت زمان فرستاده شدن سیگنال برای در  باز کن
برنامه شماره 710 = انتخاب نوع زنگ آیفون در باز کن ( زنگ تلفن / ملودی زنگ )
برنامه شماره 711 = انتخاب رله فعال کننده دستگاه ملودی زنگ
برنامه شماره 712 = انتخاب الگوی ملودی زنگ
برنامه شماره ۸۰۰ = ضبط جزئیات مکالمه(پیرینت گرفتن از مکالمات انجام شده)
برنامه شماره ۸۰۱ = تنظیمات کاغذ پرینتر در برنامه جزئیات مکالمه
برنامه شماره ۸۰۲ = انتخاب اینکه از چه نوع مکالمه ایپرینت گرفته شود ( مکالمات ورودی – مکالما ت خروجی و یا مکالماتی که با صفر و دو صفر شروع می شود)
برنامه شماره ۸۰۳ = چاپ شدن یا نشدن شماره سری ذخیره شده در برنامه ۰۰۱ و یا شماره های ذخیره شده در حافظه شخصی تلفن
برنامه شماره ۸۰۴ = انتخاب یا حذف مواردی که باید چاپ شود
برنامه شماره ۸۰۵ = انتخاب این که کدهای اعتباری چاپ شود یا فقط به صورت علامت نشان داده شوند
برنامه شماره ۸۰۶ = تعیین زبان نوشتاری در چاپ جزئیات مکالمه
برنامه شماره 807 = انتخاب کل زمان ضبط در سیستم BV
برنامه شماره 808 = به حالت پیش فرض در اوردن کارت BV
برنامه شماره ۹۰۰ = تنظیمات آیدی کالر
برنامه شماره 901 : تعین کد شهر محل سکونت
برنامه شماره 902 = تنظیمات کالر آیدی برای مکالمات محلی
برنامه شماره 903 = تنظیمات کالر آیدی برای مکالمات راه دور ( غیر محلی )
برنامه شماره 904 = حق تقدم در نشان دادن نام یا شماره در گزارش مکالمات کالر ایدی
برنامه شماره 905 = اضافه کردن اتوماتیک 0 به اول شماره تلفن دریافت شدده
برنامه شماره 906 = فرستاده شدن یا نشدن کالر آیدی به خروجی SMDR
برنامه شماره 907 = امکان ارسال اطلاعات مکالمات ورودی در لحظه ورود زنگ خط شهری به SMDR
برنامه شماره ۹۱۰ = تنظیمات نمایش شماره تلفن تماس گیرنده
برنامه شماره 963 = امکان فرستادن مکالمات ورودی به دیگر داخلی ها
برنامه شماره 966 = چک کردن سیگنالهای DTMF  در برنامه صفر و دو صفر بند – پس از جواب داده شدن به مکالمه
برنامه شماره 967 = تعین مدت زمان کنترل سیگنالهای DTMF  پس از پاسخگویی مکالمه توسط داخلی
برنامه شماره ۹۹۸ = ورژن ROM دستگاه
برنامه شماره ۹۹۹ = پاک کردن اطلاعات سیستم(برگشتن به حالت پیش فرض اولیه)