• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

تغییر حالت دوربین اسپید دام به صورت اتوماتیک

خانه تغییر حالت دوربین اسپید دام به صورت اتوماتیک

 تغییر حالت دوربین اسپید دام به صورت اتوماتیک

تغییر حالت دوربین اسپید دام به صورت اتوماتیک

تغیر حالت دوربین مداربسته اسپید دام به صورت اتوماتیک

دوربین چرخشی اسپید دام

ابتدا وارد ptz control می شویم سپس در قسمت preset چند نقطه که مد نظر داریم دوربین مداربسته اسپید دام انها را به صورت خودکار نمایش دهد را برای هر  preset تعین می کنیم .
به این صورت که تصویر دوربین را یک جای مشخص قرار می دهیم و آن را با عدد 1 روی preset تعین می کنیم و save یا add را می زنیم و به همین صورت تصویر بعدی را قرار می دهیم .
سپس به قسمت tour می رویم و tour1 را انتخاب می کنیم و preset های مورد نظر را برای این tour انتخاب می کنیم و گزینه start را می زنیم ملاحضه می کنید که دوربین اسپید دام ( speed dome) روی نقاط که مشخص کردیم دائم در حال چرخش است.