• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

انواع کابل شبکه

خانه انواع کابل شبکه

انواع کابل شبکه

انواع کابل شبکه

در این مقاله به توضیح انواع کابل شبکه یا همان زوج بهم تابیده می پردازیم کابلها از نظر ضخامت ، قطر و روکش های که دارند تقسیم می شوند.سپس به رنگ بندی کابل شبکه و در پایان به کابل کراس می پردازیم .

در این مقاله به انواع کابل شبکه که برای کابل کشی شبکه های کامپیوتری مناسب است نسبت به سرعتی که در شبکه نیاز داریم می پردازیم .کابل های شبکه با انواع مختلف
کابل شبکه CAT5
کابل شبکه CAT6
کابل شبکه CAT7
Cat 5e  کابل شبکه
بعد از این در شبکه کابلهای فیبر نوری استفاده می شود که این نوع کابل شبکه فیبر نوری (Fiber Cable)از نوع 4 کر ،8 کر ، 12 کر CORE ) (،  16 کر ، 24 کر و 48 کر موجود می باشد .توجه داشته باشید که این نوع کابل شبکه طبق کارشناسی مشخص می گردد و کارشناس شبکه پسیو می تواند ان طراحی را انجام دهد .
انواع کابل شبکه

رنگ بندی کابل شبکه در شبکه پسیو

در اینجا به رنگ بندی کابل شبکه برای پروژه خدمات شبکه و پسیو شبکه می پردازیم . روی کیستون های  شبکه دو فرمول داریم که عموما در خدمات شبکه یا همان شبکه پسیو فرمول b استفاده می شود . این دو فرمول aو b می باشد فرمول b روی RG45 به این ترتیب می باشد .سفید نارنجی – نارنجی – سفید سبز – آبی – سفید آبی – سبز – سفید قهوه ای – قهوه ای در خدمات شبکه به علت سرعت بالا از فرمول  b استفاده می شود .
رنگ بندی کابل شبکه
رنگ بندی شبکه کراس
در خدمات شبکه پسیو زمانی که بخواهند دو دستگاه به صورت مستقیم توسط یک کابل به یک دیگر متصل شوند و در شبکه تبادل اطلاعات داشته باشند از ترکیب فرمول کابل شبکه کراس استفاده می شود در کابل شبکه کراس باید به این نحو صورت بگیرد که جای کابل 1-2 و 3-6 در یک سر تغیر پیدا کنند .