• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

لنز دوربین مداربسته

خانه لنز دوربین مداربسته

لنز دوربین مداربسته

لنز دوربین مداربسته

لنز دوربین مداربسته اولین جز سخت افزاری در یک دوربین مداربسته است که راه ورود نور به داخل هست. باهم آن را بررسی میکنیم.یکی از پارامترهای مهم در لنز سرعت شاتر است که در این مقاله به ان پرداخته شده


)shutter speedسرعت شاتر)

به دو تصویر زیر نگاه کنید. هر دو تصویر از یک دوربین مداربسته برند داهوآ نصب شده دریکی از خیابانهای تهران گرفته شده است. این دو تصویر در یک روز و با اختلاف زمانی کمی از یک دوربین گرفته شده است
 
یکی از عوامل کلیدی در تولید تصویر مناسب سرعت شاتر است. هرچند که نصابان و کارشناسان سیستمهای نظارت تصویری نیاز ندارند که مانند کسانی که کار عکاسی انجام میدهند، اطلاعات زیادی در این مورد داشته باشند اما به نظر من دانستن یک دید کلی در مورد این پارامتر در هنگام نصب دوربین مداربسته و نمایش آن به کارفرما نقش بسزایی دارد.
سرعت شاتر چیست؟
سرعت شاتر بر مبنای ثانیه اندازهگیری میشود. این سرعت مدت زمانی است که نور منبع نوری در محیط از لنز و ICR دوربین عبور میکند و به سنسور تصویر برخورد میکند تا بتواند به سیگنال الکتریکی تبدیل شود.
درواقع سرعت شاتر، همان Exposureشامل سرعت شاتر (چه مدتزمانی) و نیز میزان باز بودن دریچه دیافراگم(چه مقدار نوری) است که به سنسور تصویر میرسد.
به سرعت شاتر در دیتا شیت دوربین نگاه کنیم
محدوده  بازه  سرعت شاتر از سرعت بسیار سریع ( ۱۱۱۱۱/۱ثانیه) تا سرعت بسیار آهسته ( ۳/۱ثانیه) است. از طرفی این دوربین قابلیت کنترل شاتر بهصورت اتوماتیک را نیز دارد.
حال مجدداً به تصویر مقایسه دو دوربین بالا برگردیم. به نظر شما کدام تصویر با سرعت شاتر سریع و کدام با سرعت شاتر کند گرفته شده است؟
پاسخ: تصویری که به روشنی میزند دارای سرعت شاتر آهسته است زیرا میزان نور ورودی فرصت کافی برای برخورد به سنسور را داشته و برای همین تصویر به سفیدی میزند و اصولاً میگویند تصویر اشباع شده است.
اما تصویر تیره  تر دارای سرعت شاتر تندتری هست. چون عکس العمل آنقدر سریع است که فرصت رسیدن نور زیاد به سنسور را نمیدهد.
نکته: پس هرچه زمان شاتر کمتر باشد امکان تار شدن اجسام متحرک در تصویر کمتر است
سؤال: آیا دوربین مداربسته هم شاتر دارد؟ چرا درک این بحث شاتر سخت است؟ چرا کمتر ما با این موضوع سروکار
داریم؟
چون برعکس دوربینهای عکسبرداری، ما با چشم نمیتوانیم عملکرد سرعت شاتر را ببینیم.
دوربین مداربسته  CCTV شاتر به صورت فیزیکی ندارند اما سرعت شاتر دارند
کاربرد سرعت شاتر
در محیطهای تاریک و کمنور، باید دوربینی با سرعت شاتر کم استفاده کنیم تا نور زمان بیشتری فرصت داشته باشد تا به سنسور برسد و سوژهها در نور کم بهتر دیده شوند. در کتاب قبلی سیستمهای دوربین مداربسته در مورد مکانیزم sense upصحبت کردیم. بحث این قسمت هم دقیقاً تعریف این واژه است.
اما برای پروژههای خود از کدام سرعت شاتر بهتر است استفاده کنیم؟
فرض کنید برای یکی از ایستگاههای متروی تهران دوربین نصب میشود. با توجه به حجم رفت وآمد زیاد افراد و نیاز به تشخیص درست در این مکان، مسلماً نیاز به سرعت شاتر بالا مانند ۱۱۱۱۱/۱بیشتر از سرعت شاتر پایینتر مانند ۱۱۱/۱ است. چون در غیر این صورت تصاویر بهصورت تار دیده خواهند شد.
اما در نصب دوربین برای دفتر کار معمولی نیازی به سرعت شاتر خیلی بالا نیست
منبع: آموزش سیستم های دوربین مداربسته ۲
نویسنده: مهندس رضا شیخ انصاری