• امنیت مهمترین قانون زندگی است
  • رزومه ارتباط نماگستر

سانترال پاناسونیک KX-NS500

خانه سانترال پاناسونیک KX-NS500

سانترال پاناسونیک KX-NS500

سانترال پاناسونیک KX-NS500

ابتدا در این مقاله ظرفیت دستگاه سانترال پاناسونیک سری KX-NS500 را شرح می دهیم این سانترال تلفیقی از آنالوگ و دیجیتال و هیبرید و VOIP ( ویپ ) می باشد .

دیفالت سانترال پاناسونیک KX-NS500
6 خط شهری - 16 داخلی -آنالوگ - 2 داخلی دیجیتال - 2 کانال دیزا یا اپراتور خودکار
بعد از آن می توانیم یک کارت دیگر به دستگاه سانترال پاناسونیک  اضافه کنیم که می تواند 16 پورت دیجیتال مدل 5172 یا 16 پورت آنالوگ مدل  5174یا کارت 4 پورت هیبرید مدل   5170 که می توانیم 2 عدد قرار دهیم
و همچنین می توانیم با کارت 6 پورت شهری مدل 5180 باشد که کلا ظرفیت دستگاه 12 به 34 داخلی می باشد
کارت های که می توان روی سانترال پاناسونیک KX-NS500
کارت 4 پورت هیبرید داخلی
KX-NS5170
DHLC4
کارت 8 پورت دیجیتال داخلی
KX-NS5171
DLC8
کارت 16 پورت دیجیتال داخلی
KX-NS5172
DLC16
کارت 8 پورت آنالوگ داخلی
KX-NS5173
SLC8
کارت 16 پورت آنالوگ داخلی
KX-NS5174
SLC16
کارت 6 پورت خطوط شهری
KX-NS5180
LCOT6
کارت 30 کاناله ایوان
KX-NS5290
PRI30/E2